Barnehageforum - Rammeplan - Barns medvirkning

Rom for barns egne initiativ

John Roald Pettersen

Dersom vi skal ta barns medvirkning på alvor, må det være en god balanse mellom vokseninitierte og barneinitierte aktiviteter i barnehagens innhold, mener Monica Seland.

Les mer >>

Hvordan fremme medvirkning i barnehagen?

Silje Husby, student

«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».

Les mer >>

Hvem får snakke hvor?

Kristina Henkel og Marie Tomicic

På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3

Les mer >>

Barns medvirkning forutsetter gode relasjoner

Kjell Simonsen

Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen

Les mer >>

Barns rettigheter: øvelse 2

Fanny Davidsson och Cecilia Kullander

Dette er en praktisk øvelse til arbeidet med menneskerettigheter i barnehagen

Les mer >>

Barns rettigheter: øvelse 1

Fanny Davidsson og Cecilia Kullander

Dette er en praktisk øvelse til arbeidet med menneskerettigheter i barnehagen

Les mer >>

Barns rettigheter

Fanny Davidsson og Cecilia Kullander

Denne artikkelserien gir deg et godt verktøy for å kunne arbeide med menneskerettigheter i barnehagen

Les mer >>

Kvalitet, medvirkning og etikk

Nina Winger

Om forholdet mellom barns medvirkning, voksenrollen og kvalitetsdebatten.

Les mer >>

Når barna staker ut kursen

Tekst og bilder: Täppans förskola

En beskrivelse av et prosjekt som ble styrt av barnas initiativ

Les mer >>

Barns medvirkning – et spørsmål om identitet

Ingrid Pramling Samuelsson

Hvordan arbeider dere med medvirkning når barn har forskjellig språk og kulturbakgrunn?

Les mer >>

Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

Frode Søbstad

Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

Les mer >>

Barns medvirkning utfordrer

Ellen Morberg

Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?

Les mer >>

Barns medvirkning - En pedagogisk praksis

Lisbeth Bjerke

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.

Les mer >>

Hvorfor skal vi høre på barns meninger?

Miriam Akerø

Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?

Les mer >>
-->