Nordiske Impulser 2014

Den nødvendige omsorgen

Les mer >>

Lekelykke i barnehagen

Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.

Les mer >>

Det viktigste er å få leke - lek og læring

"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."

Les mer >>

På barnehagevis

I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?

Les mer >>

Barns motstand

Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Ulike læringssyn

Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.

Les mer >>

Bok: Lekelyst i barnehagen

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.

Les mer >>

Hvilke utfordringer kan barn med spesifikke språkvansker få i rollelek?

Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.

Les mer >>