Barnehageforum - Rammeplan - Formål og innhold

Rammeplan for barnehagen

Kjell Simonsen

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Les mer >>

Rammeplan: Ulv i fåreklær?

Sigurd Aukland

- Enda en brikke i statlig styringsiver?

Les mer >>

Trenger 5-åringene sin egen rammeplan?

John Roald Pettersen

Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?

Les mer >>

Jakten på den gode kvaliteten

Kjell Simonsen

God kvalitet forutsetter tid til barna

Les mer >>

Barnehagen kan stoppe omsorgssvikt

Kjell Simonsen

Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.

Les mer >>

Hønsegård eller barnehage?

Kathrine Strøm, President i Norske landskapsarkitekters forening

Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer

Les mer >>

Godt læringsmiljø for de yngste

Anne Greve, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo

Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.

Les mer >>

Oppdragelse, pedagogisk dokumentasjon, lek og demokrati

Jon Kaurel

Forfatteren argumenterer for pedagogisk dokumentasjon som viktig virkemiddel i en oppdragelse til et demokratisk samfunn.

Les mer >>

Hvordan barn lærer gjennom å observere andre

Sonja Sheridan

Barns læring skjer på mange forskjellige måter avhengig av hva de lærer og i hvilken sammenheng

Les mer >>

Filosofiske samtaler i barnehagen!

Øyvind Olsholt, Barne- og ungdomsfilosofene, www.buf.no

Filosof Øyvind Olsholt snakker om de store spørsmål, stilt av de små menneskene.

Les mer >>

Musikk og små barn

Ingrid Bjørkøy

Les dette essayet og bli inspirert til musikalske sprell i barnehagen!

Les mer >>

Filosofi for barn

Mette Hegnhøj Mortensen, Jagoo.dk

Mette Hegnhøj Mortensen er vår danske pedagogiske journalist. Hun har besøkt Valhalla SFO i Danmark. Tema er filosofisamlinger.

Les mer >>
-->