Barnehageforum - Spes.ped. - Samarbeid

Lærende møter

Sigurd Aukland

Ditt ansvar som leder er å få fram det beste i innspillene fra dine medarbeidere, gjerne gjennom å få til en kultur for å stille gode oppfølgingsspørsmål og dermed for medskaping.

Les mer >>

Å lede innover

Sigurd Aukland

Idealet er ikke den heroiske, dirigerende lederen. Idealet er en leder som involverer, redigerer prosesser og distribuerer makt og ansvar.

Les mer >>

Ledelse er også å være i opprør!

Sigurd Aukland

«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.

Les mer >>

– Vi overvurderer individet og undervurderer gruppen

John Roald Pettersen

Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.

Les mer >>

Fremtidens ledere må være faglige ledere

John Roald Pettersen

Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.

Les mer >>

Progresjon mellom plan og medvirkning

John Roald Pettersen

Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?

Les mer >>

Læringsledelse i praksis

Jannike Lyngtun, er avdelingsleder på Søreide skole og tidligere praksiskoordinator ved Høgskolen i Bergen

Barnehagen er med på å utdanne sine egne ledere gjennom praksisstudiet. Hvilke rollemodeller og læringsprosesser som møter studentene gjennom praksisstudiet får betydning for hvilke ledere barnehagen får.

Les mer >>

Frigjør en 1/2 arbeidsdag i uka med 3 enkle grep

John Roald Pettersen

I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!

Les mer >>

– Ledelse er noe to personer kan gjøre sammen

John Roald Pettersen

En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.

Les mer >>

Flere barnehagelærere – hvordan skal vi bruke dem?

John Roald Pettersen

En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?

Les mer >>

STYRING OG KONTROLL – ELLER TILLIT?

Bård Kuvås

Hva sier forskningen om hva som er mest effektivt?

Les mer >>

Hva må morgensdagens barnehageleder kunne?

John Roald Pettersen

Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?

Les mer >>

Modig ledelse i barnehagen.

Knut Rune Johansson

Hvorfor skal noen ville følge deg?

Les mer >>

Styrer, sjef og medmenneske

John Roald Pettersen

Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.

Les mer >>

Hva karakteriserer dårlige ledere?

Kjell Simonsen

En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere

Les mer >>

Lederen har ordet!

John Roald Pettersen

Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”

Les mer >>

Født til ledelse

Esben Buch-Hansen, Lederweb

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter

Les mer >>

Hva er den viktigste utfordringen for ledere i dagens barnehager?

John Roald Pettersen

Gode voksne med fokus på barns beste

Les mer >>

Om ledelse og klovneri

Hilde Vrangsagen

Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?

Les mer >>

Er du selvsikker?

Rune Holmedal

Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?

Les mer >>

Lederen har ordet!

Johm Roald Pettersen

Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv

Les mer >>

Ledelse og holdninger

Maria-Pia Gottberg

Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?

Les mer >>

Lederen har ordet!

Kjell Simonsen

Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen

Les mer >>

Hva gjør egentlig en leder?

Rune Holmedal

Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?

Les mer >>

Lederen har ordet!

Kjell Simonsen

Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på

Les mer >>

Lederens verste karaktertrekk

Saskia Lawson-Gem – Væksthus for ledelse

I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder

Les mer >>

Fra fagperson til leder

John Roald Pettersen

Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.

Les mer >>

Lederrollen - trygghet i lederrollen del 1

Johan Velten

Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.

Les mer >>

Førskolelærerrollen

Wenche Aasen

I hvilken grad får førskolelærere utnyttet sin kompetanse? Bør det være en klarere differansiering av oppgavene på avdelingen?

Les mer >>
-->