Barnehageforum - Rammeplan - Arbeidsmåter

Hvordan skape en solsikker utelekeplass?

Kjell Simonsen

Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse

Les mer >>

Digitalt barneblikk på naturen

John Roald Pettersen

Hvordan kan digitale verktøy brukes som en ressurs i uterommet? Et prosjekt i Ila barnehage gav mange gode erfaringer – og to digitale barnehagepriser!

Les mer >>

Lære språk og lære gjennom språk

Liv Gjems

Hvordan kan barnehagen støtte barn i å bruke språk i ulike aktiviteter?

Les mer >>

Hverdagssamtalene – en viktig arena for barns læring

Liv Gjems

Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?

Les mer >>

Rapport: Barnehagemat

Forbrukerrådet, Kost og ernæringsforbundet

Næring til liv, lek og læring

Les mer >>

Slik lager vi julegaveverksted

John Roald Pettersen

Det er tid for julegaveverksted. Men dorullnissen har tatt fri i år. Hva lager vi da? Vi har hentet noen kreative ideer.

Les mer >>

– Trenger hjelp til å forstå og håndtere følelser

May Britt Drugli

Små barn kommuniserer mye gjennom følelsesuttrykk. For å bli kjent med, og gradvis regulere følelsene sine, trenger de hjelp fra voksne, sier professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Kjærlighet er tålmodig

Nuria Oliu Moe

Respekt, omsorg og kjærlighet til barn er ikke noe du kan legge vekk i slutten av uken. Det gjelder alltid.

Les mer >>

Små barns læring i et mangfold av språk

John Roald Pettersen

Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.

Les mer >>

Bevegelsesglede og motorisk kompetanse

Merete Lund Fasting

Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.

Les mer >>

Ja, vi elsker livsgleden i leken!

Terje Melaas

Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen

Les mer >>

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Av Målfrid Bleka ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.

Les mer >>

Skal barnehagekunst kun behage?

Johanne Ilje-Lien

Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?

Les mer >>

Ordløse fellesskap

Johanne Ilje-Lien

Det finnes samtaler som ikke benytter seg av ord. Estetiske samtaler som utspiller seg i bevegelse og lyd mellom barnet, materiale og de(n) andre.

Les mer >>

Avvisning er essensielt

Mona-Lisa Angell

Barnehagen er det eneste stedet i verden der alle leker med alle.

Les mer >>

Gode erfaringer med barnehagevandring

John Roald Pettersen

Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.

Les mer >>

Er det mange måter å være norsk på?

Fikria Akkouh, Rådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO Høgskolen i Oslo og Akershus

Det kan se ut som barnehagen ikke makter å demonstrere at det er mange måter å være norsk på.

Les mer >>

Barn av nyankomne flyktninger og asylsøkere

Fikria Akkouh, Rådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO Høgskolen i Oslo og Akershus

Begynner i barnehagen. Hvordan kan nyankomne barn få en god tilvenning i barnehagen?

Les mer >>

Kompetanseheving i barnehagen – Se hva vi fikk til!

Randi C. Anundsen, styrer Ahus barnehage 1, Kristin A. Sund, styrer i Ahus barnehage 3

Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.

Les mer >>

Barnehage uten grenser

Tekst: Henning Larsen, Foto: Marianne Hellebø Disen

En av grunnpilarene i vårt pedagogiske arbeid er at vi ikke begrenser barnas naturopplevelser. Derfor har vi ingen gjerder.

Les mer >>

Bildebok eller app? Lesing eller speling?

Ingeborg Mjør, førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen.

Barnehagen må vere varsam med å svekke aktivitetar som krev aktivt språkleg barn-vaksen-samver.

Les mer >>

Barnehagen er grunnmuren i barns utdanning

Liv Gjems

Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?

Les mer >>

Samtalene i barnehagen

Liv Gjems

Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?

Les mer >>

Hvordan lærer barn språk?

Liv Gjems

- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?

Les mer >>

Høytleserens pedagogiske renessanse

Marius Heimen

Hvordan arbeider barnehagens ansatte med bøker?

Les mer >>

La være å øve på tall og bokstaver

Av Ingrid Pramling Samuelsson

Høytlesing er kanskje den viktigste starten på leseprosessen.

Les mer >>

Digital kompetanse i barnehagen

Marianne Undheim

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.

Les mer >>

Digitale verktøy i barnehagens hverdagsliv

Trude Kyrkjebø

Implementering av IKT i Fanatunet barnehage

Les mer >>

Pedagogisk arbeid med iPad

Søren Gundelach, cand.pæd.pæd., chefkonsulent UdviklingsForum

Verdifull læring i en bevisst bruk av iPad

Les mer >>

Små barn - stort arbeid

Lasse Heyerdahl Larsen

LEK OG LÆRING FOR DE YNGSTE

Les mer >>

Samtale som demokrati

Margareta Öhman

Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?

Les mer >>

15 viktige punkter om mat og måltider

John Roald Pettersen

Hvilke prinsipper bør barnehagene følge når det gjelder mat og måltider?

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2

Kjell Simonsen

Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet

Les mer >>

Anbefalt app

Kjell Simonsen

Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann

Les mer >>

Svar til “Sats på de estetiske fagene”

Biljana C. Fredriksen

Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på

Les mer >>

Kast alle papirene

Kathrine Mathilde Fagereng

Denne artikkelen handler om språkkartlegging av minoritetsspråklige barn.

Les mer >>

Ut på tur, aldri sur

Line Bye

I denne artikkelen tar Line Bye et oppgjør med den norske turmentaliteten. Er det ok å mislike å gå på tur? Ta debatten her!

Les mer >>

Foregangsbarnehage på trafikkoppdragelse

John Roald Pettersen

Momarka barnehage i Levanger er en foregangsbarnehage når det gjelder trafikkopplæring.

Les mer >>

Barnehagens matpolitikk

Kjell Simonsen

Har din barnehage et bevisst forhold til måltidet og hva som serveres?

Les mer >>

Snakk om bildet 6 - Dukkekroken

Tekst: Morten Solheim, Foto: Klausine Røtnes

Hvordan brukes og tilrettelegges dukkekroken i barnehagene?

Les mer >>

Snakk om bildet 5 - Gryende konflikt?

Tekst: Morten Solheim, Foto: Klausine Røtnes

Hvordan reagerer du på barns uenigheter?

Les mer >>

Matematikkdidaktikk på småbarnsavdelingen

Camilla Björklund

Hører matematikk hjemme på småbarnsavdelingen? Ja, høyeste grad, mener Camilla Björklund. I denne artikkelen forklarer hun hvorfor.

Les mer >>

Om å spise opp maten sin

Morten Solheim

Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?

Les mer >>

Samlingsstunden sett fra et nytt perspektiv

Nina Gjervik

I denne artikkelen belyser jeg samlingsstunden i barnehagen fra et annet perspektiv enn det rent pedagogiske.

Les mer >>

Språktesting av treåringer avskaffes i Danmark!

Kjell Simonsen

Skal vi språkteste våre treåringer?

Les mer >>

Uterommet og språkutvikling

Ulla Alexandersson

Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.

Les mer >>

Barneboka og språket

Trude Hoel

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Toddlerlydleker – et tverrfaglig prosjekt

Knut Kvaran

Hvordan kan man la toddleren komme til lyden og leke med ulike lydkilder, istedet for at de voksne bringer lyden til toddleren?

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte for språket

Ulla Alexandersson

All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene

Les mer >>

Skap et eget økosystem

Jenny Linander

I et helhetlig økosystem kan man se fotosyntesen, vannets kretsløp og mye mer

Les mer >>

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?

Les mer >>

Det pedagogiske innholdet i natur- og friluftsbarnehager

Emilie Foyn-Bruun

Forfatteren ønsker med denne artikkelen å fokusere på naturbarnehagens indre liv og pedagogiske selvforståelse.

Les mer >>

Hva skjer med læringsinnholdet?

Susanne Thulin

Om hvordan førskolelærere og barn kommuniserer om et naturvitenskaplig fenomen.

Les mer >>

Praksisfortellinger

Mirjam Dahl Bergsland

Hvordan kan man bruke praksisfortellinger til å lære om og utvikle arbeidet i barnehagen?

Les mer >>

Hvorfor skal vi lese for barn i barnehagen?

Trine Solstad

Barnehagen skal bidra til at barn får et positivt forhold til tekst og bilde

Les mer >>

Data i barnehagen . en masteroppgave

Marta Sinnerud

Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte til språkutviklingen

Ulla Alexandersson

Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.

Les mer >>

Lær om barns samspill ved bruk av video

Ulla Alexandersson

Med video som redskap får vi muligheter til å studere hverdagen helt uredigert.

Les mer >>

Hvordan introdusere matematikk i små barns verden i barnehagen?

Ingrid Pramling Samuelsson

Lek og lær matematiske begreper på en naturlig måte i barnehagen

Les mer >>

Strategier for å verne om og utvikle leken

Kjell Simonsen

Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen

Les mer >>

Mindre kjefting gir barn et bedre liv

John Roald Pettersen

Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.

Les mer >>
-->