Med denne brosjyren informerer P&ET eiere og andre som har ansvar for lekeplasser om sikkerhet og farer ved ulikt lekeplassutstyr.

P&ETs ønske er at brosjyren skal bidra til at man blir i bedre stand til å se hvilken risiko lekeplassutstyr kan innebære. Brosjyren omfatter ikke lekeplassutstyrets funksjoner, verdi, om det er nødvendig eller hvilken pedagogisk betydning det har. Last ned brosjyren ved å velge fra menyen over. NB: Den er på snaue 4MB så det tar litt tid...